Skanderborg

 
 

Om Synlig Læring

Fra venstre: Gordon Poad - Visible Learning plus Newcastle, Torben Steen – Chefkonsulent for skolerne i Skanderborg, Bent Eriksen - Kredsformand for Skanderborg/Odder lærerforening, Professor John Hattie – Visible Learning plus Melbourne, Henning Haahr – Direktør Skanderborg Kommune, Helen Richards – Visible Learning Plus Melbourne.Fra venstre: Gordon Poad - Visible Learning plus Newcastle, Torben Steen – Chefkonsulent for skolerne i Skanderborg, Bent Eriksen - Kredsformand for Skanderborg/Odder lærerforening, Professor John Hattie – Visible Learning plus Melbourne, Henning Haahr – Direktør Skanderborg Kommune, Helen Richards – Visible Learning Plus Melbourne.

Hvad er Synlig Læring?

Synlig Læring er et kompetenceudviklingsprogram, der er baseret på den newzealandske professor John Hatties forskning. I mere end 800 metaanalyser med mere end 240. mio. børn har han statistisk undersøgt, hvad der har størst effekt på elevernes læring. I 2009 offentliggjorde han resultaterne i bogen ”Visible Learning”, der er blevet kaldt læringens hellige gral. Her konkluderer han, at strukturelle faktorer som klassestørrelse, timetal eller eksamensformer har begrænset betydning for elevenes læring. Det samme gælder it og bestemte pædagogiske metoder. Til gengæld har lærernes og pædagogernes professionelle kompetence afgørende betydning. De skal se kunne se læringen gennem elevernes øjne og lære dem at blive deres egne lærere. Desuden skal lærere og pædagoger hele tiden evaluere og forbedre deres praksis på baggrund af viden om, hvad der virker.

Sådan er en synlig lærende elev

En synlig lærende elev forstår, at læring er en proces, som de kan forstå og benytte ved at stille sig selv spørgsmålene: Hvor er jeg, hvor skal jeg hen, og hvordan kommer jeg derhen.
For at eleverne kan udvikle sig til synligt lærende elever, må de have klare læringsmål og succeskriterier og få feedback på, hvordan de klarer sig. De skal også kende vejen til målet og vide, hvilke læringsstrategier de kan benytte sig af, og hvad de kan gøre, hvis de går i stå. 
En synligt lærende elev er nysgerrig og tør tage nye udfordringer op. Det kræver et udviklende tankesæt, hvor eleven ved, at man kan lære og udvikle sig ved at gøre en indsats, og at fejl er en del af enhver læringsproces, som man kan lære af. Det stiller store krav til læringsmiljøet, som både skal være trygt, støttende, inspirerende og udfordrende.

Læreren og pædagogen som evaluator

For at skabe mest muligt læring skal læreren og pædagogen hele tiden udvikle deres praksis på baggrund af viden om, hvad der virker. Derfor skal de afprøve de ting, John Hatties forskning viser, har størst effekt på elevernes læring, og finde ud af hvor godt det virker for dem. Og de skal gå længere end det og lære at evaluere deres effekt på elevernes læring, så de ved, hvordan og hvor meget deres undervisning eller pædagogiske indsats forbedrer elevernes viden eller færdigheder. Resultaterne skal lærere, pædagoger og ledere bruge til hele tiden at samarbejde om at udvikle og forbedre deres praksis.   

Kend din effekt

Måling af effekt handler ikke om, hvor godt eleverne præsterer men om deres fremgang. Synlig Læring giver lærerne og pædagogerne redskaber til systematisk og præcist at måle deres effekt. I sin simpleste form kan effekt måles ved hjælp af en standardiseret test før og efter et undervisningsforløb. Men numeriske tests er kun én metode til at vurdere en lærers eller pædagogs effekt. Andre metoder er for eksempel elevstemmer som videodagbøger eller surveys før og efter et forløb, eller walk-throughs hvor ledere eller kolleger giver feedback på deres fokuserede observationer i klasseværelset. .


 
Hvad virker bedst?
Eksempler på forskellige faktorers effekt på elevernes læring.

Selvrapporterede karakterer/elevforventninger: 1,44
Formativ evaluering: 0,90
Lærertydelighed: 0,75
Feedback: 0,73
Lærer-elev-relationer: 0,72
Kammeratpåvirkning: 0,53
Klasseledelse: 0,52
Forældreinvolvering: 0,49
Hjemmearbejde: 0,29
Klassens størrelse: 0,21
Personlighed: 0,19

Kilde: John Hattie (2009): Visible Learning, Routhledge


 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.